Hvad er coaching?

Coaching baner vej for læring

Coaching er en samtaleform, der baserer dig på en grundlæggende tillid til, at de bedste svar og løsninger skabes hos den enkelte. Med coaching undgår du de gode gamle råd og diverse vejledninger og instruktioner om, hvordan du skal løse aktuelle opgaver. I stedet frigives den enkeltes kreative potentiale. Det baner vej for læring, udvikling og nye strategier. Coaching hjælper til dig at lære fremfor at blive undervist. Man kan sige at coaching bringer mennesker ind i en selvrefleksiv og læringslysten tilstand som giver mod til at udforske, hvordan ting kan gøres anderledes.

 

Du bliver mere fleksibel

Målet med coaching er i høj grad “selvregulering”, det vil sige at du bliver i stand til konstruktivt at regulere dine egne tanker, følelser og handlinger. Det er ikke meningen, at du skal blive afhængig af din coach og indløse et livstidsabonnement. Tværtimod er det meningen, at du bliver mere fleksibel og får flere handlemuligheder.

 

Coaching er for dig som ønsker at:

 

  • Få større klarhed over fastlåste situationer og mønstre
  • Få større overblik, ro og nærvær i en hektisk hverdag
  • Blive bedre til at prioritere, hvad du bruger tid på og have det godt med det
  • Kommunikere mere anerkendende og skabe bedre relationer
  • Blive bedre til at håndtere konflikter – og have færre af dem
  • Have lettere ved at acceptere, anerkende og tilgive dig selv – og andre
  • Ønsker at leve i større overensstemmelse med dine værdier
  • Se styrken i det, som du nu ser som dine svagheder
Du skal ville det

Forudsætningen for et højt udbytte er viljen til forandring og selvindsigt, modet til at være ærlig og en god kemi med coachen. Der er ingen hurtige fix i coaching. Der er ikke sådan, at du får drysset tryllestøv ud over dig – og vupti, så er dit liv forandret. Du skal arbejde, du skal udforske, du skal lære og du skal investere!