Forebyg stress

Stress kan godt forebygges

Der er flere steder man kan sætte ind for at forebygge stress på arbejdspladsen.

Det bedste værn mod stress på arbejdspladsen er en god nærmeste leder, der ved hvordan man tager hånd om stress og fremmer et sundt arbejdsmiljø.

En anden vigtig ting er, at de arbejdsmæssige forventninger der er til de ansatte, svarer til de ressourcer og kompetencer de har. Således at de føler, de er i stand til at løse deres opgaver.

Yderligere er det vigtigt, at man som medarbejder får den rigtige information og til rette tid. Derfor er intern kommunikation en vigtig faktor i forebyggelsen af stress.

Stress og ledelse

Kulturen på arbejdspladsen

Den kultur man har på arbejdspladsen har selvfølgelig også en del af sige. Der er nogle steder hvor man ligefrem taler om ”sund stress” og ”god stress”. Men her vil jeg godt slå fast at der ikke findes hverken ”god eller sund stress”. Det er naturligvis vigtigt at kroppen reagerer og er klar til flugt ved farer, men sådanne farer bør vi næppe møde på vores arbejdsplads. Vi kan dog alle sammen tåle at være belastede i en kortere periode, og det kan være præstationsfremmende at være i form for højberedskab til et vigtigt møde eller en eksamen. Men ideen om ”sund stress” kan være med til at legimitere, at mange medarbejdere er alvorligt stresset i længere tid.

Jeg kommer gerne ud og taler med dig om hvordan I kan forebygge stress på din arbejdsplads.

Tips til at sige nej – uden at sige nej

Aversionen mod ordet Nej er stor. Hvis du er blandt dem, der ikke kan presse et nej ud af munden, er her en række forslag til, hvordan du alligevel kan sige fra på en konstruktiv måde:

 • Er det egentlig min opgave?
 • Kan du eller jeg få en anden til at løse opgaven?
 • Kan jeg løse noget af opgaven i stedet for den hele?
 • Hvis jeg skal påtage mig denne opgave, hvad skal jeg så nedprioritere?
 • Skal jeg vise dig, hvordan man gør/hvor du kan finde ud af det?
 • Hvad prioriterer du højest – A eller B?
 • Hvad er konsekvensen, hvis jeg ikke når det/ikke laver det?
 • Hvad er Plan B?

Men er du virkelig skrap eller uvenlig, hvis du siger nej? Hvis du altid siger ja til andre, ender du rent faktisk med at sige nej til dig selv. Og spørgsmålet er, hvem der nyder den største respekt i sidste ende: Den evige ja-siger eller vedkommende, der tillader sig at sige nej en gang i mellem?

Du kan også spørge dig selv:

 • Får du løn for at løse alle de ekstra opgaver?
 • Hvem takker dg, når du endnu engang sidder til langt ud på aftenen og samtidig må sige nej til familie, fritidsaktiviteter og dig selv?
 • Hvem takker dig når du bliver så syg af stress at du ikke er i stand til at arbejde?

Hvorfor skal du have dårlig samvittighed over, at der er for mange opgaver i forhold til eksisterende ressourcer og tid?