Hvad er stress?

Stress er en belastning

Stress er ikke en sygdom men en reaktion på en belastning, som kan være både fysisk og psykisk. Jo længere denne belastning er, jo større indflydelse har det på helbredet.

Kroppen er dog ikke i stand til at skelne mellem fysisk og psykiske stress. Derfor reagerer kroppen ved stress som om den blev udsat for en fysisk fare og gør sig klar til at flygte eller kæmpe. Det betyder at mange af kroppens fysiske funktioner bliver nedprioriteret i en fare situationen. Det er for eksempel ikke så vigtigt at fordøjelsen fungerer eller at huske at sende en rapport af sted hvis vi har brug for al vores styrke til at kæmpe for vores liv. I sådanne tilfælde vil maven, tarmsystemet og den kognitive del af hjernen derfor sætte aktiviteten ned.

Stress er en overlevelsesmekanisme

Stress er en overlevelsesmekanisme som er grunden til menneskets overlevelse og som sætter os i stand til med stor hastighed at imødegå fysiske farer. Det har været en nødvendighed for at kunne gå i kamp mod større trusler i vores omgivelser eller i en fart tage flugten for at redde os selv. Denne mekanisme ligger lagret i de ældste strukturer i vores hjerne, også kaldet ”krybdyrhjernen”. Der sker en række akutte ændringer i krop og hormoner og hvis truslen ikke er kortvarig kommer der en længerevarende stressreaktion i kroppen, som er skadelig. Den kan føre til sygdom, sammenbrud og i værste fald død.

stress signaler

Faresignalerne

Hold øje med fysiske, psykiske eller adfærdsmæssige forandringer hos medarbejderen, pårørende eller dig selv:

  • Fysisk: Ondt i maven, hovedpine, synsforstyrrelser, svimmelhed, svedeture, appetit- og søvnforstyrrelser og angstanfald
  • Psykisk: Man isolerer sig fra kolleger, har ikke overskud til at være sammen med kolleger, bliver temperamentsfuld eller gråd labil. Koncentrations vanskeligheder eller dårligere hukommelse
  • Adfærd: Kommer pludselig for sent til møder eller glemmer aftaler. Spiser foran computeren i stedet for sammen med kollegerne. Laver flere fejl end normalt. Er mere negativt indstillet end ellers.

Stress påvirker ikke kun den ramte men også hele dennes familie og nære kolleger.