Stress og ledelse

Lederens opgave

En god nærmeste ledelse der ved hvordan man håndterer stress, og fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø, er et rigtig godt værn mod stress. Det er en ledelsesopgave at opdage og hjælpe medarbejderen så godt som muligt gennem en stressperiode. Det bedste er dog at undgå stressede medarbejdere.

 

Det lederens opgave at sikre, at de medarbejdere man har ansvaret ikke bliver udnyttet. Det er vigtigt at opgaverne og mængden af opgaverne stemmer overens med medarbejderens ressourcer. Det er dog også medarbejderens eget ansvar at melde ud hvis de bliver for belastede. Det kan sagtens være ting ved siden af jobbet som gør at de måske i en periode ikke kan klare den samme byrde. Når de melder ud er det vigtigt at lederen tager det seriøst. En ansvarlig leder ved også at det koster langt flere ressourcer, både økonomiske og menneskelige, at fyre en stresset medarbejder fremfor at give dem tid og ro til at komme tilbage på rette spor.

Forebyg stress. God Ledelse

Hvordan opdager du en stresset medarbejder?

Det kan for nogle være svært at opdage en stresset medarbejder, fordi de som regel vil prøve at skjule det. Men der er alligevel nogle tegn du kan være opmærksom på:

 

  • Synes du at medarbejderen opfører sig anderledes end normalt, bør holde lidt øje
  • Medarbejderen begynder at spise sin frokost foran computeren
  • Han eller hun begynder at komme for sent til møderne
  • Medarbejderen har svært ved at koncentrere sig
  • Han eller hun begynder at lave flere fejl end normalt

 

Bekymrer ovenstående dig bør du tage en snak med medarbejderen. Du behøver ikke som leder have svar eller en løsning klar på alle problemerne. Var det så ligetil havde medarbejderen selv løst det. Det vigtigste er at få en dialog i gang om hvad der kan være årsagen til belastningen og hvordan den oplevede belastning kan mindskes.

Det er vigtigt at du som leder først lytter inden du kommer med løsningsforslag.

 

Det kan være svært for mange medarbejdere at skulle tale med deres leder om stress og mange vil prøve at nedtone det. Det kan her være en god hjælp at få én udefra som den stressramte medarbejder kan tale med.

 

Tilbage på arbejdet igen

Hvis en sygemelding er uundgåelig er det vigtigt at man som leder hjælper den stressramte succesfyldt tilbage igen.

Da alle stressforløb er individuelle er det vigtig at tage udgangspunkt i den enkelte sag. For mange er det ikke fordelagtigt at være helt uden kontakt til arbejdspladsen, da der kan blive opbygget en barriere for at vende tilbage. Andre kan have brug for helt ro. Det hele afhænger af hvor svær en grad af stress medarbejderen har.

Det er derfor vigtigt, at man har fokus på hvordan man gradvist hjælper den stressramte tilbage på jobbet. Her er det meget vigtigt at man har læge og andre fagprofessionelle med på råd.