Ledersparring

Individuel ledersparring og samtaleforløb er en mulighed for at blive skarp på din ledelsesstil, dit potentiale og udfordringer i forhold til de krav, som stilles til din professionelle lederrolle.

Gennem forløb på 3-5 måneder får du mulighed for at få kvalificeret og professionel sparring.

Sammen tilrettelægger vi et forløb, som understøtter dine behov, ønsker og interesseområder.
Eksempler på interesseområder:

 • At identificere stress og lave forebyggelse
 • At være blevet ny leder
 • At være udfordret ledelsesmæssigt ifht. personale, leder gruppe
 • At blive klogere på hvad der ligger bag de forskellige ledelsesretninger, værktøjer etc.
 • Forandringsforløb og lederudvikling
 • Øget kvalitet i samskabende processer og tværgående samarbejde
 • Udvikling af organisationens kompetencer, højtydende teams og sociale kapital
 • At implementere nye arbejdsgange, teknologi etc.

Mine forcer er:

 • At etablere stærke læreprocesser
 • Få skabt klarhed om mål og indsatser hos den enkelte og i organisationen
 • Sikre professionel coaching og facilitering på alle niveauer i processen
Mange års erfaring

Jeg har over 17 års erfaring med kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere. Her har jeg fået et særligt blik for, hvad der forventes af både medarbejdere, ledere og organisationen, når der stilles krav om både effektivisering og innovation. Som konsulent og coach er jeg, med afsæt i arbejdet med dialog og relationer, særligt optaget af at skabe de rigtige rammer for læring og udvikling.

Form:

Ledersparring kan foregå online, i din virksomhed eller du kan komme forbi mig.

Priser:

En konsultation beregnes af ca. 1,5 times varighed.

Ved kørsel faktureres køretid og befordring